Het Rechte Spoor – 2020 | Zaterdag 12 september

Geloofd zij de Heere God, de God van Israël; Hij doet wonderen, Hij alleen. Geloofd zij voor eeuwig Zijn heerlijke Naam; laat heel de aarde met Zijn heerlijkheid vervuld worden. Amen, ja, amen.
Psalm 72 vers 18 en 19

Twee jaar geleden stond het in de krant. Een 10-jarige jongen uit het Amerikaanse Missouri speelde met een paar vriendjes in een boom. Een aantal wespen begon vervelend te doen. Xavier rolde uit de boom. Hij viel op een vleespen die ze net daarvoor in de grond hadden gestoken. De staaf doorboorde zijn hoofd. In het ziekenhuis in Kansas City werd de spies verwijderd. De artsen noemden het een wonder dat hij er geen gevolgen aan overhield.

God doet elke dag wonderen. Hebben wij onze ogen daarvoor geopend? En, wat minstens zo belangrijk is, prijzen we Hem daarvoor? – Hij verdient het dat de hele schepping Hem looft. Dat zal ook gebeuren. Elke knie zal zich voor Hem buigen en elke tong zal erkennen dat Jezus Christus werkelijk de Heere is, tot eer van God de Vader.

Het is raadzaam dat nu al te doen. God bewijst Zijn liefde op tal van manieren, maar bovenal doordat Hij Zijn eigen Zoon naar het kruis heeft gezonden. Zo’n God vol liefde dienen en prijzen we toch graag?

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage