Het Rechte Spoor – 2020 | Vrijdag 11 september

Hij werd treurig over dat woord en ging bedroefd weg, want hij had veel bezittingen. 

Hij vervolgde zijn weg met blijdschap.
Markus 10 vers 22 en Handelingen 8 vers 39

Twee mensen kwamen bij de Heere Jezus: de één vertrok bedroefd, de ander met blijdschap.

De eerste was religieus en spande zich in om Gods geboden te houden. Hij sprak de Heiland met “Goede Meester” aan en vroeg wat hij moest doen om het eeuwige leven te beërven. Hij hoopte te horen dat zijn inspanningen voldoende waren. Hem ontbrak echter één ding. Zijn goede natuurlijke aanleg maakte de man blind voor het feit dat hij een verloren zondaar was. Hij gaf helaas aan zijn geld de voorkeur boven de Heere Jezus. Verdrietig ging hij weg.

De andere man was een Ethiopiër. Op zoek naar de ware God was hij naar Jeruzalem gereisd. Zoals hij was gekomen, ging hij terug: onbevredigd. Hij had wel een schat bij zich: een boekrol van Jesaja. God bracht één van Zijn knechten op zijn weg. Deze verkondigde hem het evangelie van Jezus Christus. De Ethiopiër luisterde, geloofde de boodschap en werd een blijde navolger van de Heere Jezus.

 

Het dagboek bestellen?