Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Zondag 12 januari

Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood, opdat Hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven.
Hebreeën 2 vers 9

Wat heerlijk: onze dierbare Meester en Heiland, de op aarde verachte Jezus van Nazareth, is met heerlijkheid en eer gekroond!

In de hof van Gethsémané stond het kruislijden als een verschrikking voor Hem. Hij moest de dood smaken in z’n hele bitterheid, Hij Die de zonde niet kende en daarom niet aan de dood onderworpen was.

Hij was op Golgotha onze Plaatsvervanger. Gods oordeel heeft Hem getroffen. Het was de enige manier waarop God verheerlijkt kon worden en tegelijk zondaars voor de eeuwigheid behouden konden worden. Dat nietsontziende oordeel heeft Hij gedragen.

Hij heeft Zichzelf zó diep vernederd. Ná het volbrachte werk heeft God Hem hoog verheven. Hij zit nu aan de rechterhand van de Majesteit in de hoge. Smaad en schande liet Hij vrijwillig over Zich komen om Gods eer te herstellen; nu heeft God Hem de hoogste plaats van eer en heerlijkheid geschonken!

 

Het dagboek bestellen?