Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Zaterdag 11 januari

In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.
Johannes 14 vers 2

De prijzen van de huizen rijzen de pan uit. Blaricum is de duurste gemeente. Daar betaalden kopers in 2018 gemiddeld 902.000 euro voor hun stulp. De goedkoopste gemeente was Delfzijl met ruim 142.000 euro. De goedkoopste huizen van Noord-Holland staan in Den Helder: er werd gemiddeld 163.000 euro voor een huis betaald.

De allerduurste woningen zijn in het Vaderhuis. Opdat wij daar konden wonen, moest de Heere Jezus de prijs van Zijn kostbare bloed betalen. Als zondige mensen konden we daar immers niet binnenkomen. God is heilig. Hij kan geen zonde in Zijn nabijheid dulden. Daarom stuurde Hij Zijn eigen Zoon, de Heere Jezus, naar de aarde. Hij ging naar het kruis. Daar nam Hij onze zonden op Zich en droeg de straf daarover. Dat hield in dat Hij stierf. Hij stortte Zijn bloed.

Voor ieder mens die in het geloof de toevlucht tot Hem neemt en achter Zijn bloed schuilt, gaat de hemel open. Zijn zonden zijn vergeven. Hij is gerechtvaardigd en Gods kind geworden. Hij mag eeuwig wonen in dat heerlijke Vaderhuis!

 

Het dagboek bestellen?