Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Vrijdag 10 januari

(…) de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.
Galaten 2 vers 20

Als verloste mensen dienen we nooit te vergeten dat ons zondige leven ons uiteindelijk in de plaats van kwelling gebracht zou hebben. De eeuwige straf, ver van God verwijderd – dát was ons deel geweest. Vreselijk! Hoe konden we daaraan ontkomen?

God heeft ons de enige weg getoond waarop we konden ontsnappen: het geloof in Zijn Zoon Jezus Christus. Hij nam onze plaats in het oordeel in. Wat een groot geluk voor ons! Nu mogen we Hem, onze Plaatsvervanger, vol bewondering prijzen.

Hij heeft ons oneindig lief. Toen de soldaten en knechten van de overpriesters Hem gevangen wilden nemen, dacht Hij aan Zijn discipelen en vroeg Hij of zij met rust gelaten konden worden.

Juist in die nacht en de daaropvolgende dag, de dag van Golgotha, werd Zijn liefde zwaar beproefd. Zijn volgelingen verlieten Hem, Zijn vijanden omringden Hem boosaardig. Ten slotte verliet de heilige God Hem en strafte Hem.

Waarom? Om ónze zonden! Hij nam de plaats in die wij hadden verdiend. Wat een liefde!

 

Het dagboek bestellen?