Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Donderdag 9 januari

Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade.
Romeinen 3 vers 23 en 24

Malmö is een stad in het uiterste zuiden van Zweden. Begin januari 2019 kreeg een vijfde deel van alle ambtenaren daar ontslag. Dat was schrikken voor hen. Gelukkig was het alleen maar een computerfoutje. Het leverde wel heel wat werk op. De administratie hoort natuurlijk op orde te zijn. – Waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Als computers het werk overnemen, worden ook fouten gemaakt. Waar God werkt, is alles foutloos. Met een wat verouderd woord zeggen we: God is onfeilbaar.

Bij je werk fouten maken, is iets heel anders dan zondigen. Zonde is ongehoorzaamheid aan de Schepper. Is het handelen tegen Zijn wil. Is het leven vanuit eigenwil.

Waarom doen we wat we doen? Omdat God het ons zegt? Of omdat we het zelf willen? Nu, dat laatste, dát is zonde. Dan is het inderdaad waar: allen hebben gezondigd. Daarom kunnen we zo geen van allen de heerlijkheid van God bereiken. Maar, op grond van het kruis van Jezus Christus, zal God allen rechtvaardigen die in Christus en Zijn verlossingswerk geloven.

 

Het dagboek bestellen?