Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Zondag 11 oktober

Van toen af probeerde Pilatus Hem los te laten, maar de Joden schreeuwden: Als u Deze loslaat, bent u niet de vriend van de keizer.
Johannes 19 vers 12

De Romeinse stadhouder was volledig overtuigd van de onschuld van de Heere Jezus. Hij wist dat de Joden Hem alleen uit jaloezie hadden overgeleverd. Hij probeerde de Heere Jezus los te laten.

Pilatus deelde de Joden mee dat hij Hem de vrijheid terug zou geven; het protest was groot. Hij geselde de Heiland en toonde Hem daarna, opdat ze medelijden zouden krijgen en hun eis van Zijn dood lieten vallen; Pilatus bereikte ook zo zijn doel niet. Hij liet – niet de haatdragende leiders, maar – het volk kiezen tussen de rover en moordenaar Barabbas en de Weldoener Die zij op handen hadden gedragen; opgehitst door hun oversten, kozen zij echter voor een misdadiger.

Uiteindelijk gaf de stadhouder het bevel dat de Heere Jezus door kruisiging ter dood gebracht moest worden. En de Heiland Zelf? Hij stond daar in alle rust. Eerst voor Pilatus. Toen voor Herodes. Daarna weer voor Pilatus. Hoe Hij ook werd beschuldigd, Hij verweerde Zich niet. Hij dreigde niet en schold niet. In al deze aangedane smaad en schande was Hij nederig en volkomen zachtmoedig!

 

Het dagboek bestellen?