Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Zaterdag 10 oktober

Toen zei David tegen Saul: Uw dienaar weidde de schapen van zijn vader, en kwam er een leeuw of een beer die een schaap van de kudde wegnam, dan ging ik hem achterna, sloeg hem neer en redde het uit zijn bek.
1 Samuël 17 vers 34 en 35

Grizzlyberen horen bij de gevaarlijkste roofdieren. Ze zijn ontzettend sterk. En hoewel ze er log uitzien, kunnen ze enorm hard rennen. Een mens staat met z’n blote handen machteloos tegenover zo’n beest.

Als het ooit gebeurt dat zo’n beer op je afrent, ga dan doodstil op de grond liggen. Dan ziet hij je niet meer als een bedreiging en laat je – hopelijk – met rust.

David was een goede herder. Om een schaap te redden, nam hij het op tegen leeuwen en beren. Goed, het waren geen grizzlyberen, maar toch!

De Heere Jezus is dé goede Herder. Om ons, arme schapen, te redden, legde Hij Zijn leven af. David waagde zijn leven, maar Christus ging daadwerkelijk in de dood. Met dat doel was Hij op aarde gekomen. Wat een immense liefde!

Wie in Hem heeft geloofd, is een schaap van Zijn kudde geworden. Die mag weten: de goede Herder zorgt voor mij en brengt mij veilig Thuis!

 

Het dagboek bestellen?