Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Zondag 10 mei

Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.
Johannes 14 vers 9

De Heere Jezus openbaarde Zijn Vader in alles wat Hij was, in alles wat Hij sprak, en in alles wat Hij deed. Wie de Vader wilde leren kennen, hoefde enkel de Zoon gade te slaan en te luisteren naar Zijn woorden. Zijn woorden en Zijn daden waren in volkomen overeenstemming met elkaar.

De Heere Jezus verheerlijkte op aarde de Vader. Hij heeft Zijn Naam geopenbaard aan allen die Hem zouden toebehoren.

Voor het natuurlijke oog was Jezus Christus gewoon de Zoon van de timmerman Jozef en oefende Hij Zelf ook dat beroep uit. Als echter ons oog door de Heilige Geest is geopend, zien we in Hem de heerlijkheid van de eniggeboren Zoon van de Vader.

God de Vader had slechts één Zoon, van eeuwigheid af. Slechts Eén kende Hem als Vader. Daarom kon slechts Eén Hem als Vader openbaren, ons vertellen Wie de Vader is.

Dat heeft de Heiland gedaan. Tijdens Zijn hele leven, maar op het hoogst in Zijn sterven. Hij was de glans van Gods heerlijkheid en de afdruk van Zijn wezen.

 

Het dagboek bestellen?