Het Rechte Spoor – 2020 | Zondag 1 november

Zij moeten het vlees dezelfde nacht nog eten; op vuur gebraden, met ongezuurde broden, en met bittere kruiden moeten zij het eten.
Exodus 12 vers 8

In het pascha zien we het offer van Christus. Zijn bloed vormde de enige bescherming tegen het oordeel. Alleen in de huizen waar het bloed aan de deurposten en bovendorpel was gestreken, waren de Israëlieten in veiligheid. Wat een heerlijk beeld van de bescherming die wij genieten, tegen Gods rechtvaardige oordeel over de zonde! We mogen schuilen achter het bloed van de Heiland.

Het paschalam werd aan het vuur gebraden. Het vlees werd niet rauw gegeten, evenmin in water gekookt. Nee, het moest direct aan de hitte van het vuur zijn blootgesteld. Zó leed Christus aan het kruis. God oefende het oordeel nietsontziend uit. Dat is de dood van Christus. De ongezuurde broden spreken juist van Zijn leven. Bij Hem werd niets van zonde gevonden. Hij had volkomen in overeenstemming met Gods wil en naar Zijn welbehagen geleefd.

Zowel het gebraden vlees als de ongezuurde broden werden met bittere saus overgoten: in Zijn leven was de Heiland de Man van smarten, maar nog meer in Zijn sterven.

 

Het dagboek bestellen?