Het Rechte Spoor – 2020 | Zaterdag 5 september

Grote hagelstenen, elk ongeveer een talentpond zwaar, vielen uit de hemel op de mensen neer. Maar de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag van de hagel was zeer groot.
Openbaring 16 vers 21

Fiona Simpson woont in Brisbane in Australië. Ze reed twee jaar geleden met haar oma en baby in de auto. Opeens begon het te hagelen. Er vielen enorme stenen uit de lucht. Ze gingen dwars door de ramen van de auto. Er was geen tijd om de kleine uit de gordels en het stoeltje te halen. Daarom beschermde zij haar baby met haar eigen lichaam. Zelf had ze grote blauwe plekken op haar rug en nek, ook schaafwonden in het gezicht. Maar de kleine was ongedeerd.

Een talentpond schijnt ongeveer 34 kilogram te zijn. Wat een stenen zullen er straks naar beneden vallen! Als God werkelijk begint te oordelen, wee dan de mensen!

Nu biedt Hij nog steeds genade aan. Hij wenst oprecht dat mensen tot Hem komen en hun schuld erkennen. Dat ze niet hun vuisten naar de hemel ballen en Hem lasteren, maar dat ze op hun knieën gaan en hun zonden met berouw belijden. Dan schenkt Hij rijke genade!

 

Het dagboek bestellen?