Het Rechte Spoor – 2020 | Vrijdag 4 september

Verzamel Mij Mijn gunstelingen, die een verbond met Mij sluiten door offers.
Psalm 50 vers 5

Tegenover God bestaat geen neutraliteit. Of je hebt vrede met Hem en kent Hem als je Vader door Christus Jezus, óf je bent Zijn vijand.

Van nature is elk mens een vijand van God. In de hof van Eden luisterde Adam naar de grote verleider en leverde zich daardoor over aan de satan en de zonde. Hoe vaak de mens sindsdien ook op de proef werd gesteld, elke keer weer bleek hij een vijand, een opstandeling tegen God te zijn.

De mens overtrad de wet die God Zijn volk Israël had gegeven, al vóórdat zij die op schrift hadden ontvangen. En toen God in Zijn genade Zijn eigen Zoon naar de aarde zond, had de mens voor de Heere Jezus alleen maar een kruis over.

Eens zal ieder mens voor Gods rechterstoel moeten verschijnen. God weet dat u Hem van uzelf niets tot verzoening kunt aanbieden. Wat daarvoor nodig was, heeft Hij Zelf bewerkt.

Vandaag geldt nog de oproep: Laat u met God verzoenen! Door het offer van Zijn Zoon heeft God de verlossing bewerkt en biedt Hij die aan.

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage