Het Rechte Spoor – 2020 | Donderdag 3 september

De HEERE zei tegen hem: Wat hebt u daar in uw hand? Hij zei: een staf. Hij zei: Werp hem op de grond. en hij wierp hem op de grond en hij werd een slang. en Mozes vluchtte ervoor.
Exodus 4 vers 2 en 3

De stad Nanning ligt in het zuiden van China. Het personeel van een bank daar stond ’s ochtends bij elkaar. Ze hadden overleg. Net tussen hen in viel een slang uit het plafond. Het was een python van anderhalve meter lengte. De medewerkers schrokken zich wild. Hij glibberde het hele kantoor door en verstopte zich achter de meubelen. De dierenbescherming werd ingeschakeld. Het reptiel werd gevangen.

Mozes vluchtte ook voor de slang weg. Het spreekt van de macht van satan. Die is angstaanjagend. Hij houdt alle mensen in zijn greep.

We weten wat Mozes verder moest doen: hij moest de slang bij zijn staart grijpen. De dag komt dat de Heere Jezus Christus, de grote Koning der koningen, uit de hemel neerdaalt om de macht van satan af te nemen. Op Golgotha heeft Hij hem al overwonnen. Straks zal Hij hem ook daadwerkelijk van de troon stoten en eeuwig opsluiten in de vuurzee. – Christus is de grote Overwinnaar. Hij bevrijdt nu al ieder mens die tot Hem komt, uit de macht van de boze.

 

Het dagboek bestellen?