Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Zondag 6 september

Hij zei: Abba, Vader, alle dingen zijn mogelijk voor U; neem deze drinkbeker van Mij weg, maar niet wat Ik wil, maar wat U wilt.
Markus 14 vers 36

Tijdens Zijn hele leven op aarde was de Heere Jezus voortdurend door tegenstanders aangevallen. Hij had hun vijandschap ondervonden. Ze probeerden Hem zelfs meerdere keren om te brengen. Maar nooit heeft Hij God gebeden of Hem iets van dat lijden bespaard zou kunnen worden.

Waarom smeekte Hij dan nu wel dat deze drinkbeker weggenomen zou worden, áls het mogelijk was? Omdat het nu niet meer ging om de boosheid van satan en de vijandschap van de mens, maar om de toorn van de heilige God Die Hij liefhad.

In al het lijden dat de Heere Jezus van de zijde van de mensen ondervond, was het voor Hem steeds een bron van blijdschap geweest om de wil van Zijn Vader te doen. Maar déze drinkbeker was gevuld met de toorn van God. Daarin bevond zich geen druppel zoetigheid. Het was een bittere beker. Hij bad dat die weggenomen zou worden, áls het mogelijk was. Het was onmogelijk. Waarom? Omdat God heilig is. De zonde moest worden geoordeeld. Alleen daardoor werd Zijn eer hersteld. En dat wenste Christus te doen!

 

Het dagboek bestellen?