Het Rechte Spoor – 2020 | Zaterdag 30 mei

Het is volbracht!
Johannes 19 vers 30

In een straat in Pembroke, in de Amerikaanse staat Florida, ontstond plotseling een diep gat. Dat komt zo af en toe voor. Zo’n zinkgat is vaak het gevolg van een gat in een waterleiding waardoor zand weggespoeld wordt. Van lieverlee ontstaat ondergronds een grote holte – tot de grond erboven inzakt. In dit geval ging het om een tunnel. Die was gegraven vanuit de bosjes in de berm. Het doel was de bank, zo’n 45 meter verder. Die boeven hadden er toch wel wat voor over om in korte tijd rijk te worden.

Dan hebben wij het toch heel wat beter: we kunnen onschatbaar rijk worden en we hoeven er niet voor te werken! We kúnnen er zelfs niet eens iets voor doen. Dat werk heeft de Heere Jezus Christus gedaan. Hij ging immers naar het kruis. Hij heeft daar het werk volbracht dat nodig was. Daardoor is God verheerlijkt en kunnen alle mensen gered worden. Zó volmaakt is Zijn offer op Golgotha geweest.

God biedt nu allen die genade en die rijkdommen aan. Ook aan die bankrovers. Ook aan u en mij. Of je in het oog van de mensen nu een misdadiger of een brave burger bent, we hebben Gods genade en het werk van Zijn Zoon allemaal nodig.

 

Het dagboek bestellen?