Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Zondag 31 mei

Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed, en Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader, Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.
Openbaring 1 vers 5 en 6

Over drie dingen spreekt Johannes in deze lofrede. Ten eerste spreekt hij over de liefde van de Heiland. Deze liefde leidde Hem in Zijn hele weg. Zij bewoog Hem naar de aarde te komen en naar Golgotha te gaan om daar in opdracht van Zijn Vader het werk van de verzoening te volbrengen. Zijn liefde was de bron van al Zijn handelingen.

Vervolgens noemt Johannes wat Hij met ons heeft gedaan. Hij heeft ons niet naar onze daden vergolden, maar ons van onze zonden gewassen – en wel door Zijn kostbare bloed. Er is geen andere mogelijkheid om van zonden te reinigen. Daarom stortte Hij Zijn bloed aan het kruis. Hij betaalde met Zijn leven.

En wat heeft Hij uit ons gemaakt? We zijn koningen en priesters geworden. Als priesters mogen we Hem en God de Vader vandaag al de offers van dankbaarheid en lofprijzing aanbieden. Tot in eeuwigheid zullen we onze Heiland zo huldigen!

 

Het dagboek bestellen?