Het Rechte Spoor – 2020 | Vrijdag 29 mei

Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld.
Jesaja 53 vers 5

‘Als God liefde is, waarom laat Hij dit dan allemaal toe?’ – Deze oude vraag is al talloze keren gesteld. De een denkt aan de ongerechtigheid in de wereld, aan alle rampen en oorlogen met zoveel slachtoffers.

Anderen stellen de vraag als ze zelf in problemen komen en ernstige dingen meemaken. Er is één gebeurtenis waarop deze vraag echt van toepassing zou zijn: de kruisiging van de Heere Jezus op Golgotha.

Zelfs Zijn vijanden erkenden dat Hij onschuldig was. Hij had juist aan duizenden weldaden bewezen. Met elke daad en elk woord had Hij God gediend. En toch stierf de Heere Jezus zo’n vreselijke dood. Hoe kon God dat toelaten?

Omdat God de Rechter van de hele aarde is. Hoe kan dat dan? De Heere Jezus was toch zelfs door Zijn tegenstanders niet op zonde betrapt? Nee, maar onze schuld lag op Hem. Op het kruis heeft God door het rechtvaardige oordeel onze schuld weggedaan. Omdat God Rechter is, waren wij verdoemd; omdat een Ander onze straf op Zich nam, konden wij worden gered.

 

Het dagboek bestellen?