Het Rechte Spoor – 2020 | Zaterdag 29 februari

Excuus!

Door een vervelende fout is het stukje van 29 februari voor ‘Het Rechte Spoor’ wel geschreven en klaargemaakt, maar bij het drukken niet in het kalenderboekje opgenomen. Daar bieden we graag onze verontschuldigingen voor aan en we hopen op uw begrip!
Als ‘pleister op de wond’ bieden we u een gratis abonnement op ons tijdschrift ‘In Grazige Weiden’ voor 2020 aan. Bij het eerste nummer sturen we u bovendien een mooi gratis boekje mee.

Maakt u van dit aanbod gebruik? Klik dan hieronder:

 

Het Rechte Spoor – 2020 | Zaterdag 29 februari

Saul en Jonathan, bemind en geliefd in hun leven, in hun dood niet gescheiden.
2 Samuël 1 vers 23

In 1955 gaven Jos Claes en Gusta Schoovaerts elkaar het jawoord in de kerk van het Vlaamse Zonderschot. In diezelfde kerk werd 64 jaar later een afscheidsplechtigheid gehouden. Het koppel stierf zo goed als gelijktijdig een natuurlijke dood. De arts durfde niet te zeggen wie van hen het eerste was gegaan. Er zaten hooguit enkele seconden tussen. ‘Mooier sterven kan niet’, zei hun zoon Willem.
Saul en Jonathan werden in hun dood ook niet gescheiden. Wel ná hun dood. Want Jonathan had God lief en werd opgenomen in het paradijs. Saul was zijn Schepper ongehoorzaam geweest en belandde in de plaats van de kwelling.
Als Jos en Gusta zich beiden aan de Heere Jezus hadden overgegeven, zingen ze nu tot eer van Hem. Dan zijn ze in het volmaakte geluk. Daaraan komt geen einde. Wat heerlijk!
Daar kunnen we allen komen. Hoe? Door te geloven in de Heere Jezus en voor God je zonden te belijden. Dan mag je weten: Christus stierf aan het kruis niet alleen voor de zonden, maar ook voor míjn zonden!

Leesrooster: 1 Koningen 13 vers 25 – 34

 

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage