Het Rechte Spoor – 2020 | Zondag 1 maart

Excuus!

Door een vervelende fout is het stukje van 29 februari voor ‘Het Rechte Spoor’ wel geschreven en klaargemaakt, maar bij het drukken niet in het kalenderboekje opgenomen. Daar bieden we graag onze verontschuldigingen voor aan en we hopen op uw begrip!
Als ‘pleister op de wond’ bieden we u een gratis abonnement op ons tijdschrift ‘In Grazige Weiden’ voor 2020 aan. Bij het eerste nummer sturen we u bovendien een mooi gratis boekje mee.

Maakt u van dit aanbod gebruik? Klik dan hieronder:

 

Zie, Ik kom – in de boekrol is over Mij geschreven – om Uw wil te doen, o God.
Hebreeën 10 vers 7

Het leven van de Heere Jezus op aarde was buitenmate kostbaar voor God. Hij was volledig gehoorzaam. Hij bracht tot uitdrukking dat het Zijn voedsel was de wil van Zijn Zender te doen. Op die wijze was Hij het volmaakte spijsoffer. Van Zijn leven steeg een aangename geur op tot God.

Zijn volmaakte leven was echter niet voldoende. Gods wil moest volledig worden vervuld. De dood moest erop volgen. Daarom werd de Heere Jezus ook het volmaakte brandoffer. Daarvan steeg een liefelijke en rustgevende reuk op naar de hemel. Het vormde voor de Vader een extra motief om Zijn Zoon lief te hebben. Een Zoon Die zó gehoorzaam was dat Hij Zich zelfs in de dood overgaf, is zo’n Zoon het niet waard om nog meer geliefd te worden?

Aan het kruis heeft de Heere Jezus alles vervuld. Gods hele wil is volbracht. Steeds weer mogen we vol bewondering kijken naar de gehoorzaamheid van Christus. Geen mens had Gods wil gedaan. Alleen de Zoon, toen Hij Mens was geworden. En Hij deed Gods wil volkomen!

 

Het dagboek bestellen?