Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Vrijdag 28 februari

(…) in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel (…), maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam.
1 Petrus 1 vers 18 en 19

De waarde van een mensenleven is niet uit te drukken. Dit brengt mensen ertoe moedig te beginnen aan de gevaarlijkste reddingsoperaties op zee of in de bergen.

Voor God heeft het leven van een mens ook grote waarde. Daarom, om verloren zondaars te redden, gaf Hij het kostbaarste wat Hij had: de Heere Jezus, Zijn enige Zoon. Doordat Hij de kruisdood stierf, kan God allen die geloven, bevrijden van de eeuwige dood en hun het eeuwige leven geven. De Heere Jezus offerde daarvoor Zijn eigen leven op. Hij gaf Zichzelf – en dat voor goddeloze mensen, voor haters!

De prijs van het eeuwige leven kan niet met geld of goederen worden betaald. Ook niet met goede werken. Het wordt dan ook gratis aangeboden. En iedereen die weet dat hij zichzelf het leven niet kan geven, en die beseft dat hij de prijs van dat eeuwige leven ook zelf niet kan betalen, mag het uit Gods handen aannemen. De Heere Jezus is de enige Redder Die werkelijk kan helpen in die grote nood.

 

Het dagboek bestellen?