Het Rechte Spoor – 2020 | Zaterdag 27 juni

Hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend, in het lichaam van Zijn vlees, door de dood.
Kolosse 1 vers 21 en 22

In de zomer van 2018 ging een gezin uit Berlijn op vakantie naar Noorwegen. Tijdens de bootreis van het Noord-Duitse Kiel naar Oslo bekeek de 12-jarige zoon op z’n mobieltje wat filmpjes. Na een tijdje viel er bij hen een rekening op de mat: 12.000 euro moesten ze betalen. Niet omdat de jongen nu zoveel MB’s had verbruikt, maar omdat het via een speciale satellietverbinding was gelopen.

Ja, een goede verbinding is duur. Om de verbinding tussen de mensen en God tot stand te brengen, betaalde de Heere Jezus zelfs met Zijn bloed. Hij gaf aan het kruis van Golgotha Zijn leven.

Wij allen die in Hem geloven en ons vertrouwen stellen op Zijn kruis, zijn met God verzoend. We zijn met Hem in verbinding gebracht. Eerst waren we Zijn vijanden, van Hem vervreemd en op grote afstand. Nu hebben we vrede met God en zijn aan Zijn hart gebracht. Daarvoor betaalde de Heere Jezus de hoge prijs. Daar zijn we Hem dan ook oneindig dankbaar voor.

 

Het dagboek bestellen?