Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Vrijdag 26 juni

Dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.
Johannes 17 vers 3

Als een mens inziet dat hij een zondaar en verloren is, en als hij dan in het geloof steunt op de Heere Jezus en het verlossingswerk dat Hij aan het kruis volbracht, ontvangt hij het eeuwige leven.

Dit eeuwige leven is niet alleen maar een leven zonder einde. Ieder mens heeft immers een eeuwig voortbestaan. Nee, het is het leven van Godzelf. De Heere Jezus geeft ons niet alleen dat eeuwige leven, maar Hij is Zelf het eeuwige leven, in Zijn Persoon.

Dit leven stelt ons in staat om God als Vader te kennen. Dat is meer dan alleen met ons verstand weten dat we Gods kinderen zijn. Het gaat erom dat we er bewust van genieten dat Hij onze Vader is en wij Zijn zonen zijn.

Door het geloof aan de Verlosser worden we kinderen van God. We zijn in Zijn familie geboren. Daarom hebben we Zijn natuur. De Vader heeft ons lief. We kunnen ons altijd vol vertrouwen tot Hem wenden. Deze betrekking van kind van God bewust beleven en genieten, dat hoort bij het eeuwige leven!

 

Het dagboek bestellen?