Het Rechte Spoor – 2020 | Woensdag 9 september

Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood.
Romeinen 6 vers 4

Sezela ligt aan de oostkust van Zuid-Afrika. Daar vond in de zee een doopplechtigheid plaats. Toen een vrouw werd ondergedompeld, werd ze gegrepen door een onderstroom. De reddingsbrigade deed haar best, maar kon niets meer voor haar doen. Een kilometer verderop werd ze gevonden.

De doop wordt in de dagtekst als een begrafenis voorgesteld. Dat werd voor deze vrouw wel heel letterlijk waar. Maar een graf is niet de punt achter een mensenleven. Het graf is niets meer dan een komma. Het is wel de afsluiting van het bestaan op aarde. Meer niet.

Begraven wordt in de Bijbel zaaien genoemd. Een korrel wordt in de aarde gezaaid – en er groeit een plant uit. Zo zullen op Gods tijden de graven worden geopend en alle mensen zullen opstaan.

Is dat met ons menselijk verstand te verklaren? Nee. Evenmin als de schepping. Maar voor Gods Zoon is het niets. In Genesis 1 sprak Hij en het was er. Straks roept Hij met gezag en de gestorvenen staan op. Allen die Hem als hun Zaligmaker hebben aanvaard, zullen dan eeuwig met Hem leven.

 

Het dagboek bestellen?