Het Rechte Spoor – 2020 | Woensdag 5 augustus

Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. En ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als één van uw dagloners.
Lukas 15 vers 18 en 19

Regelmatig worden huisdieren gedumpt. Zeker in vakantietijd. Dan zijn ze lastig. Er zijn ook andere redenen. Voor de deur van een dierenasiel in Rotterdam werd een tijd geleden een hond achtergelaten. De Amerikaanse Stafford droeg een briefje bij zich: ‘Kan niet meer voor hem zorgen. Heb geen inkomen en ben zelf nu op straat’. De hond werd natuurlijk opgevangen. De politie riep de eigenaar op zich te melden – niet voor straf, maar voor mogelijke hulpverlening.

Voor de verloren zoon was ook hulpverlening mogelijk. Hij wist maar al te goed waar hij dan moest zijn: bij zijn vader. Zo staat de hemelse Vader klaar om elk mens in Zijn armen op te vangen die zich tot Hem bekeert.

Daar is wel belijdenis van schuld voor nodig: ‘Ik heb gezondigd tegen U!’ Als we dat voor Hem erkennen, neemt Hij ons in genade aan, omdat Zijn geliefde Zoon aan het kruis onze zonden al heeft gedragen.

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage