Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Woensdag 23 december

Hij zal Zich weer over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen, ja, U zult al hun zonden werpen in de diepten van de zee.
Micha 7 vers 19

Op de Rotterdamse Maasvlakte lag een schip uit Azië aangemeerd. Tijdens het onderhoud viel een werknemer wat op. Duikers van de douane gingen het water in. Ze brachten verschillende sporttassen boven. Daar zat totaal 239 kilogram marihuana in. De drugs werden vernietigd.

Wat komt werkelijk nooit meer boven water? Inderdaad, de zonden van alle mensen die ze voor God hebben beleden.

De smokkelaars verstopten de spullen immers met het doel om ze later boven te halen. Maar God doet zonden weg met het doel dat er nooit meer aan wordt gedacht. Het is waar dat wíj soms nog terugdenken aan gedane misstappen. Dat is soms heilzaam – als we maar niet twijfelen aan Gods vergeving! Hij komt er echter nooit op terug.

Wij hebben er een handje van om anderen af en toe toch nog even fijntjes hun fouten uit het verleden onder de neus te wrijven. Dat doet God nooit! Hij vergeeft graag, volkomen en onherroepelijk!

 

Het dagboek bestellen?