Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Dinsdag 22 december

Er viel een stormwind neer op het meer, en hun schip liep vol water en zij waren in nood. Zij gingen naar Hem toe, wekten Hem en zeiden: Meester, Meester, wij vergaan!
Lukas 8 vers 23 en 24

In zulke omstandigheden proberen wij meestal het binnengekomen water te hozen. Pas als we beseffen dat we het niet redden, roepen we tot de Heere Jezus.

Hij verwijt Zijn discipelen niet dat ze Hem wekten, wél dat ze gebrek hadden aan geloof. Ze twijfelden aan de macht en de zorg van de Heiland.

Wat dachten ze eigenlijk toen ze Hem wekten? Dat Hij zou helpen met hozen of roeien? Maar dat Hij de storm zou kunnen bedaren, kwam waarschijnlijk niet bij hen op.

Eerst zijn ze bevreesd door het geweld van de storm, daarna door het zien van Zijn macht. “Wie is Deze toch?”, roepen ze uit.

Allen die Hem als hun Heiland hebben leren kennen, mogen vertrouwen op Zijn almacht en liefde. Dat betekent niet dat we geen stormen zullen beleven, maar wel dat we mogen weten dat Hij dan aan onze zijde is. Daarom hoeven we niet bang te zijn, maar kunnen we Hem prijzen!

 

Het dagboek bestellen?