Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Woensdag 16 december

Geef dus aan allen wat u verschuldigd bent: belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eer aan wie eer toekomt.
Romeinen 13 vers 7

Het team Verhuld Vermogen van de Belastingdienst bereikte vorig jaar een mijlpaal. Ze maken jacht op zwartspaarders. Sinds de oprichting is er al 4 miljard euro boven tafel gekomen. Volgens staatssecretaris Snel gaat het in de meeste gevallen niet eens om criminelen, maar om gewone Nederlanders die hun verdiende geld op een buitenlandse rekening storten. Ze spoorden er één op die maar liefst 45 miljoen euro belasting moest betalen. En dat was nog niet eens de grootste belastingontduiker.

Wat zegt de Bijbel eigenlijk over belastingontduiking? In de dagtekst worden we opgeroepen om te betalen als we iemand iets verschuldigd zijn. In dit geval dus aan de overheid. Die vraag werd ook eens aan de Heere Jezus gesteld door de farizeeën. De Meester wees hen erop dat op de munt een afbeelding en opschrift van de keizer stond. Daarmee was het duidelijk: aan de keizer moest belasting betaald worden. Wat nog belangrijker is: we moeten God geven wat Hem toekomt! Hij verlangt dat we voor Hem buigen en naar Zijn gedachten leven.

 

Het dagboek bestellen?