Het Rechte Spoor – 2020 | Donderdag 17 december

De duivel zei tegen Hem: Als U Gods Zoon bent, zeg dan tegen deze steen dat hij brood wordt. Maar Jezus antwoordde hem: Er staat geschreven dat de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van God.
Lukas 4 vers 3 en 4

Dit Bijbelvers noemt één van de vele verzoekingen waarmee de duivel de Heere Jezus ten val probeerde te brengen. Wat een groot geluk dat de Heiland niet naar hem luisterde!

Deze val die de satan voor de Heere Jezus had opgesteld, had te maken met honger. Hij stelde Hem voor door eigen ingrijpen dat probleem op te lossen. Maar de Heere Jezus had van de Vader geen opdracht gekregen om een steen in brood te veranderen. En Hij wilde liever honger lijden dan ongehoorzaam zijn. Er was er maar Eén aan Wie Hij gehoorzaam was: Zijn Vader. Het was Zijn dagelijkse voedsel om de wil van God te doen. Hij verlangde ernaar in Zijn leven als Mens op aarde God de Vader te verheerlijken in Zijn hele handel en wandel.

De gehoorzaamheid van de Heere Jezus ging ontzettend ver. Zelfs toen de Vader Hem de opdracht gaf om naar het kruis te gaan en daar te sterven, aarzelde de Heere Jezus niet. Wat een voorbeeld!

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage