Het Rechte Spoor – 2020 | Dinsdag 15 december

De HEERE heeft mijn smeken gehoord, de HEERE zal mijn gebed aannemen.
Psalm 6 vers 10

Het gebed is een bijzonder voorrecht. Mensen die God nog niet als hun Vader kennen, kunnen daardoor met Hem in verbinding komen. En Zijn kinderen mogen te allen tijde en vrijuit tot Hem spreken. Het gebed ontwikkelt en bevordert alle kenmerken van het Goddelijke leven in hen:

– de nederigheid door zich voor God te buigen en zo tot uitdrukking te brengen dat we onszelf niet kunnen helpen;
– het geloof dat erop vertrouwt dat God daadwerkelijk luistert en zal helpen;
– de hoop die zich bij voorbaat verheugt op wat God gaat doen;
– de liefde tot onze Vader, omdat we er steeds meer van doordrongen worden hoe goed én groot Hij is; en
– het geduld, doordat we niet direct en eigenmachtig optreden, maar het handelen aan God overlaten.

Laten we daarom de tijd nemen om te bidden! Het is nodig op te letten dat we daarin niet verslappen. Wie werkelijk bidt, zal de vrede van God ook echt gaan ervaren!

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage