Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Woensdag 15 januari

De Schrift heeft alles onder de zonde opgesloten, opdat de belofte aan de gelovigen gegeven zou worden door het geloof in Jezus Christus.
Galaten 3 vers 22

Het jaar 2017 was het kantelpunt: toen waren voor het eerst de ongelovigen in Nederland in de meerderheid. Dat wil zeggen: volgens de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Van de bevolking gaf in 2016 nog 50 procent aan bij een religieuze groepering te horen; in 2017 was dat gedaald tot 49 procent. Een belangrijke vraag is: Wat wordt met ‘gelovigen’ bedoeld? Over het algemeen worden daar alle mensen mee aangeduid die op een of andere manier godsdienstig zijn.

Als de Bijbel het over gelovigen heeft, gaat het om mensen die het geloof in Jezus Christus hebben. Om hen die beseffen dat zij in de macht van de zonde gevangen waren, en die hun toevlucht tot de Heere Jezus hebben genomen. Hij is immers aan het kruis voor de zonde gestorven. Hij alleen kan ons van de macht van de zonde bevrijden. Gods belofte van zegen wordt aan ieder gegeven die in Jezus Christus als z’n Zaligmaker gelooft.

Hoeveel van zulke gelovigen zullen er in het Nederlandstalige gebied zijn? En, bent u er één van?

 

Het dagboek bestellen?