Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Dinsdag 14 januari

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht.
Johannes 12 vers 24

De Heere Jezus gebruikt dit eenvoudige beeld om aan te geven dat Zijn dood noodzakelijk was. Zijn leven op aarde was volmaakt. Er ontbrak niets aan. God vond een volkomen welbehagen in Hem. Maar door Zijn leven kon geen enkele zonde worden weggedaan.

Het loon van de zonde is de dood. Alleen door het storten van bloed kon verzoening worden bewerkt. Dat wil zeggen: alleen de dood was een oordeel over de zonde waardoor Gods eer kon worden hersteld. Zó alleen kon de zonde worden weggedaan. Christus’ volmaakte leven was daartoe niet in staat; Zijn dood was nodig.

Hij moest naar het kruis gaan, opdat de eer van Zijn God en Vader werd hersteld en opdat voor zondige mensen een weg tot redding werd gebaand.

Onze Heiland is gestorven en heeft daardoor een rijke vrucht voor God voortgebracht. Ontelbare mensen, vele miljarden, zijn daardoor voor de eeuwigheid gered. Zij vormen samen het koor van de verlosten die God en de Heiland de lof zullen toezingen!

 

Het dagboek bestellen?