Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Donderdag 16 januari

Toen het water uit de zak op was, wierp zij het kind onder een van de struiken. Zij ging op een afstand zitten, zo ver als men met een boog kan schieten, want zij zei: Laat ik het kind niet zien sterven. Terwijl zij op een afstand zat, begon ze luid te huilen.
Genesis 21 vers 15 en 16

De stad Wickenburg ligt in de Amerikaanse staat Arizona. Mensen waren daar in de buurt bezig om een loslopende stier te vangen. Ze zagen dat de afrastering van de weg vernield was. Ernaast was een behoorlijk steile afgrond. Zo’n 15 meter lager lag het wrak van een auto in een mesquiteboom. Een halve kilometer verderop vonden ze een 53-jarige vrouw, op het punt om te bezwijken.

Ze had de macht over het stuur verloren en was naar beneden gestort. Een paar dagen was ze in de auto gebleven. Daarna had ze geprobeerd om de bewoonde wereld te bereiken, maar ze was te zwak.

Hagar en haar zoon Ismaël waren op het punt om van dorst in de woestijn om te komen. Toen kwam God te hulp. Als we tot Hem bidden, laat Hij ons nooit aan ons lot over. Als een mens Hem smeekt om gered te worden, grijpt Hij zijn hand en bewijst Hij hem genade. Zo iemand wordt voor eeuwig gered!

 

Het dagboek bestellen?