Het Rechte Spoor – 2020 | Woensdag 15 april

Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen.
2 Korinthe 5 vers 20

Cardiff ligt in het uiterste zuiden van Wales. Een winkelcentrum daar draagt de naam St. David’s. Vorig jaar had de lift er storing. Hij ging helemaal naar boven en viel dan schokkend zeven verdiepingen naar beneden. En dat niet één keer, maar veertig minuten lang aan één stuk door. Iedereen was in paniek.

Opgesloten zitten, overgeleverd, machteloos zijn: het is verre van aangenaam. Dat is niet overdreven gezegd. – Wat moet het in de hel verschrikkelijk zijn! Aan die opsluiting komt nooit een einde. Er wordt pijn geleden. Niemand is bij machte zichzelf te bevrijden. Ook niet om zijn lijden ook maar iets te verlichten. En wat ook zo bitter is: wie daar is, heeft het verdiend. En nog erger: hij heeft Gods aanbod om hem dat te besparen, afgewezen. Het is dus dubbel eigen schuld!

God is liefde. Daarom heeft Hij juist Zijn hemel voor ons opengezet. De deur staat wagenwijd open. Maar ieder moet wel zelf binnenkomen. God nodigt alle mensen uit: ‘Kom toch tot Mij! Geloof toch in Mijn Zoon Jezus Christus. Hij heeft ook voor jou aan het kruis de straf gedragen!’

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage