Het Rechte Spoor – 2020 | Donderdag 16 april

Het is beter voor u met één oog het Koninkrijk van God in te gaan dan met twee ogen in het helse vuur geworpen te worden, waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt.
Markus 9 vers 47 en 48

In de woontoren Lee Towers in Rotterdam zijn blussproeiers aangelegd. Bij brand gaan die vanzelf werken. Daardoor kan vuur worden geblust, voordat het groot wordt. Een jaar geleden was er een klein keukenbrandje. De sproeiers spoten 20.000 liter water de flat in. Door de buizen van de elektriciteitsleidingen stroomde dat verder. De stroom viel uit. Iedereen moest de woontoren uit.

Het helse vuur wordt nooit geblust. Er zijn geen woorden om de vreselijkheid van die plaats te beschrijven. Het is pijn en kwelling waaraan geen einde komt. Het is ook wroeging en zelfverwijt: ‘Had ik maar naar God geluisterd en het evangelie geloofd! Had ik mijn zonden maar beleden, dan was ik nu in die heerlijke hemel!’

Dan is er niet meer de mogelijkheid om je keus te veranderen. Op het moment dat een mens sterft, staat zijn eeuwig lot onherroepelijk vast. Dat maakt het zo ontzettend belangrijk om nu de goede beslissing te
nemen en tot de Heere Jezus te gaan!

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage