Het Rechte Spoor – 2020 | Vrijdag 6 maart

Excuus!

Door een vervelende fout is het stukje van 29 februari voor ‘Het Rechte Spoor’ wel geschreven en klaargemaakt, maar bij het drukken niet in het kalenderboekje opgenomen. Daar bieden we graag onze verontschuldigingen voor aan en we hopen op uw begrip!
Als ‘pleister op de wond’ bieden we u een gratis abonnement op ons tijdschrift ‘In Grazige Weiden’ voor 2020 aan. Bij het eerste nummer sturen we u bovendien een mooi gratis boekje mee.

Maakt u van dit aanbod gebruik? Klik dan hieronder:

 

Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? En niet een van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader om (…) Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven.
Mattheüs 10 vers 29 en 31

Als een mens met zijn zonden tot God komt en die oprecht voor Hem belijdt, ontvangt hij vergeving. Als hij gelooft in de Heere Jezus en Zijn verlossingswerk aan het kruis, wordt hij gered. Vanaf dat moment is hij ook een kind van God. Hij heeft dan een Vader Die hem liefheeft en voor hem zorgt.

Om die zorg duidelijk te maken, spreekt de Heere Jezus over de mussen. Die vogeltjes kostten bijna niets. En toch viel er niet één van hen op de aarde zonder de toestemming en de besturing van de Vader. En als God Zich al zo om die kleine musjes bekommert, zal Hij dan niet veel meer denken aan Zijn kinderen en hun behoeften?

We mogen op God vertrouwen, altijd en met het oog op alles wat we nodig hebben. Hij ziet ook de ‘kleinigheden’ in ons leven die voor ons gevoel soms zo groot zijn als een berg waar we niet overheen kunnen kijken. Laten we nooit vergeten dat de Vader ons liefheeft. Hij is ons vertrouwen werkelijk waard en zal dat nooit beschamen.

 

Het dagboek bestellen?