Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Vrijdag 31 juli

Van verre tijden af is de HEERE aan mij verschenen: Met eeuwige liefde heb Ik u liefgehad, daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid.
Jeremia 31 vers 3

Het gebeurt dat mensen zeggen: ‘Ik heb niet gevraagd om geboren te worden. Waarom moet ik leven?’

Er zijn heel wat oorzaken te noemen die tot zo’n uitspraak kunnen leiden: gebrek aan liefde en begrip, eenzaamheid, rouw en verdriet, ziekte, tegenslagen, angst voor de toekomst. Vooral de gedachte dat niemand om je geeft, dat niemand van je houdt, kan mensen enorm terneerdrukken.

Laten we nooit vergeten: Er is wél Iemand Die van ons houdt! Het staat volkomen vast: er is minstens één Persoon Die om ons geeft. Hij had ons mensen zó lief dat Hij voor ons zelfs Zijn leven heeft gegeven op het kruis van Golgotha.

Het is de Heere Jezus! Hij kwam op de aarde om mensen met God te verzoenen. Hij zag hun naamloze ellende. Hij wist dat ze allemaal eeuwig verloren waren. En dat wilde Hij niet, omdat Zijn liefde naar ieder van Zijn schepselen uitgaat. Ook naar u! Om ons bij God te brengen en gelukkig te maken, was Hij zelfs bereid om in de dood te gaan.

 

Het dagboek bestellen?