Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Vrijdag 30 oktober

Opnieuw nam de duivel Hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet Hem al de koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid, en zei tegen Hem: Dit alles zal ik U geven, als U knielt en mij aanbidt. Toen zei Jezus tegen hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: De Heere, uw God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen.
Mattheüs 4 vers 8 tot en met 10

De aartsverzoeker probeerde de Heere Jezus ertoe te bewegen Zich voor hem neer te buigen en hem te aanbidden. In het hart van Gods Zoon was niet de minste aarzeling. Hij wees de satan af en stuurde hem weg. Hij weigerde beslist voor Gods vijand te buigen. Hij bleef vrij van enige schuld en heeft niets anders gezocht dan de eer van Zijn Vader.

De grootheid van de Heiland wordt in gebeurtenissen als deze openbaar. Hij heerste niet over anderen. Hij wenste ook niet te heersen. Hij was gekomen om te dienen. Hij diende door de liefde. Hij heeft dat op het hoogst getoond en bewezen door de gave van Zijn leven. Daarvoor mogen we Hém aanbidden; Hij is dat waard!

De Vader en de Zoon aanbidden en dienen, persoonlijk en gezamenlijk, is het hoogste wat een mens op aarde kan doen!

 

Het dagboek bestellen?