Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Vrijdag 3 april

Wij zijn in de Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon, Jezus Christus. Die is de waarachtige God en het eeuwige leven.
1 Johannes 5 vers 20

De Heere Jezus is niet alleen het waarachtige licht, maar ook het eeuwige leven. Waar duisternis heerste, bracht Hij het licht, waar de dood heerste, het leven.

De aarde is het toneel van haat, hebzucht en strijd. Christus kwam om liefde te openbaren, tevredenheid met de wil van Zijn God en Vader te vertonen en vrede te bewerken en uit te delen.

De mensen leefden diep in de zonde en waren daarom – hoe kan het ook anders? – diep ongelukkig. Gods Zoon daalde uit de hemel neer om hen van hun zonden te bevrijden en intens gelukkig te maken.

Mensen zijn meesters in spotten en schelden, vloeken en vervloeken. De Heere Jezus Christus maakt alle mensen die in Hem geloven, tot bewonderaars en lofprijzers van God.

Daarom mag elk vol aanbidding zingen:

U loof ik, Heer’, U bent op aard’ gekomen.
U zocht mij op, hebt me aan de dood ontnomen.
Slechts leven zie ik, als ik U aanschouw.
’t Is, Heer’, Uw lof die ik ontvouw.

 

Het dagboek bestellen?