Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Donderdag 2 april

Kies voor u heden wie u zult dienen.
Jozua 24 vers 15

Mensen bestellen hun kleding steeds vaker via internet. Vaak kunnen ze hun bestelling in een winkel of bij een postkantoor ophalen – vooral handig als er overdag niemand thuis is. In het Vlaamse Gent werd daarom bij zo’n kantoor een pashokje neergezet. Het was een proef. Mensen konden hun aankoop ter plekke passen. En als ze niet tevreden waren, kon het pakje direct retour. Het leek goed te werken. – Dingen direct afhandelen, dat werkt vaak wel zo prettig. Waarom zou je het uitstellen?

Als het om de eeuwigheid gaat, is ieder uitstel zelfs levensgevaarlijk. Het is duidelijk: tijdens dít leven moeten we de keus maken waar we in de eeuwigheid zullen zijn. Het is heel overzichtelijk. Wie denkt de Heere Jezus Christus niet nodig te hebben, belandt in de hel. Wie wel in Hem gelooft en Hem als Zaligmaker aanneemt, zal de hemel binnengaan. Meer mogelijkheden zijn er niet.

Niemand van ons weet echter wanneer zijn leven afloopt. Wie kan zeggen dat hij over een uur nog leeft? Juist daarom is het van levensbelang om vandaag, om nú voor God te buigen, je zonden te belijden en in de Heere Jezus te geloven.

 

Het dagboek bestellen?