Het Rechte Spoor – 2020 | Vrijdag 24 juli

Thomas, een van de twaalf, Didymus genoemd, was niet bij hen toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tegen hem: Wij hebben de Heere gezien. Maar hij zei tegen hen: als ik in Zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers, en mijn hand niet steek in Zijn zij, zal ik beslist niet geloven.
Johannes 20 vers 24 en 25

Eerst zien en dan geloven: dit bekende gezegde stamt van Thomas die niet kon geloven dat de Heere Jezus echt was opgestaan. – Veel mensen willen alleen maar aannemen wat ze zelf hebben gezien en aangeraakt. ’t Is wel kortzichtig. Het hele gebied van de gevoelens is voor het menselijke oog niet te zien. De gevolgen van verdriet, boosheid, blijdschap en teleurstelling zijn wel te zien, maar de gevoelens zélf zijn ontastbaar. Maar daarom niet minder werkelijk dan de boom voor ons huis.

God openbaart in de Bijbel aan al Zijn kinderen de hemelse dingen. Ook die zijn niet te zien. We twijfelen echter geen moment. Als God ons vertelt van de hemelse heerlijkheid die ieder ten deel valt die zich aan de Heere Jezus heeft overgegeven, geloven we dat. We hebben de zekerheid in ons hart dat God niets dan de waarheid spreekt!

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage