Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Vrijdag 24 januari

Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.
Johannes 3 vers 36

Kan het nog duidelijker worden gezegd? Het eeuwige leven en de blijvende toorn van God: ze hangen samen met het wel of niet geloven in de Zoon van God.

Waarom weigeren zoveel mensen de Bijbel te geloven? ‘Mijn gevoel zegt mij dat …’ Of: ‘Dat is niets voor mij, want ik ben een te groot zondaar’. Of ook: ‘Ik merk er niets van dat ik het leven heb’.

Ons gevoel en ons verstand zijn een slecht kompas. Wie zich door één van die twee laat sturen, krijgt nooit vrede met God. Nee, die krijg je alleen door het geloof. Zelfs alleen het geloof dat Jezus Christus heeft geleefd, de Zoon van God is en aan het kruis is gestorven, geeft ons niet het eeuwige leven. Dat gelooft de duivel immers allemaal ook.

Wat mij het nieuwe, het eeuwige leven van God gaf, is dat ik geloofde dat de Zoon van God voor mij op aarde is gekomen en dat Hij voor mij is gestorven, om mijn zonden weg te doen. Wie zo in de Zoon gelooft, mag zeker weten dat Gods toorn van hem is weggenomen en dat hij het eeuwige leven heeft ontvangen.

 

Het dagboek bestellen?