Het Rechte Spoor – 2020 | Donderdag 23 januari

Petrus zei tegen hem: Eneas, Jezus Christus maakt u gezond.
Handelingen 9 vers 34

Het probleem is bekend: bacteriën passen zich aan en worden steeds beter bestand tegen antibiotica. Als zo’n zogeheten superbacterie een infectie veroorzaakt, kan die niet meer behandeld worden. Daar sterven jaarlijks alleen al in Europa 33.000 mensen aan.

Onderzoek liet zien dat zeker driekwart van de mensen die door zo’n bacterie worden besmet, de infectie oploopt in een ziekenhuis.

Lekker! Je gaat naar het ziekenhuis om geholpen te worden, zodat je beter wordt, maar het tegendeel gebeurt. Natuurlijk hebben miljoenen baat bij hulp in ziekenhuizen, maar je zult maar net bij de ‘pechvogels’ horen!

Jezus Christus maakte Eneas gezond. De man was al acht jaar verlamd, maar stond direct op.

Wat veel belangrijker is: de Heere Jezus wil ons allen ‘genezen’ van de zonde. Hij werd op het kruis door God tot zonde gemaakt; zo stierf Hij. Op die wijze deed Hij de zonde weg. Wie zich nu tot God bekeert en de Heere Jezus vraagt ook zijn Verlosser te worden, ontvangt vergeving. Alle zonden zijn dan eeuwig weg!

 

Het dagboek bestellen?