Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Vrijdag 22 mei

Toen hij Jezus zag lopen, zei hij: Zie, het Lam van God! En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en zij volgden
Jezus.
Johannes 1 vers 36 en 37

Wat een geweldige indruk hebben deze enkele woorden van Johannes de doper op zijn beide volgelingen gemaakt! Hun reactie laat zien hoezeer Johannes van de Heere Jezus was vervuld. Dát was het wat de twee bewoog om Hem te volgen.

Wat zou het mooi zijn als de Heiland ook onze harten zó vult dat anderen tot Hem worden aangetrokken als we over Hem spreken!

Zo hoort het te zijn met allen die Hem als hun Heiland kennen. Wie in de Heere Jezus werkelijk zijn schat heeft gevonden, spreekt graag over Hem. Waar het hart vol van is, stroomt de mond immers van over.

Laten we Johannes tot voorbeeld nemen! Hij werd door de Heere Jezus aangetrokken, was vervuld van Zijn heerlijkheid en wees anderen op Hem.

Het is een goede toetssteen die we onszelf kunnen aanleggen: Wat betekent de Heere Jezus voor mij?

Het is een groot voorrecht Hem te kennen als het Lam van God. Om te weten: Hij is ook voor mij als het ware Offerlam gestorven aan het kruis van Golgotha.

 

Het dagboek bestellen?