Het Rechte Spoor – 2020 | Donderdag 21 mei

Ontwijk onheilige, inhoudsloze praat. Want zij die dat doen, zullen steeds meer in goddeloosheid toenemen. En hun woord zal zich uitzaaien als kanker.
2 Timotheüs 2 vers 16 en 17

De afgelopen dertig jaar is het aantal mensen bij wie kanker wordt vastgesteld, verdubbeld. Vooral door de groei van de bevolking en doordat mensen steeds ouder worden. Het is doodsoorzaak nummer één.

Uit de dagtekst blijkt dat deze vreselijke ziekte tweeduizend jaar geleden ook al bekend was. Het steekt de kop op, zaait uit en woekert voort.

Het gaat om dwaalleer. Die tiert nu ook welig. Er zijn veel verkeerde leringen. Daarom is het zo nodig om de Bijbel steeds weer te lezen. Want daarin vinden we de waarheid van God.

We hoeven gelukkig niet alle dwalingen te kennen. Daar word je alleen maar erg ongelukkig van. Het is noodzakelijk om Gods waarheid te kennen, de goede leer van de Heilige Schrift. Alles wat daarvan afwijkt, is vals. Dat veroorzaakt geestelijke ‘ziekte’. Het schaadt onze zielen.

De Bijbel roept ons op om daar afstand van te houden. Laten we die waarschuwing ter harte nemen!

 

Het dagboek bestellen?