Het Rechte Spoor – 2020 | Vrijdag 20 maart

Het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.
Romeinen 6 vers 23

Weet u dat we in de doodscel zitten, de cel waarin we op onze doodstraf wachten? – Door de ongehoorzaamheid van de eerste mens is de zonde in de wereld gekomen; en door de zonde de dood. De dood is tot alle mensen doorgedrongen, omdat allen gezondigd hebben.

Een pasgeboren baby draagt al de kiem van de dood in zich, want dat kleintje heeft de zonde in zich. Zodra het zelf gaat handelen, begint het te zondigen – en valt daarmee onder het rechtvaardige oordeel van God. Hij is immers heilig en kan daarom de zonde niet zien.

Geen eigen inspanningen of goede werken, geen wijzen op een afkomst van vrome ouders, nee, niets kan ons uit dit donkere gat redden.

Maar God kent onze ellende en heeft medelijden met ons. Hij zegt in de Bijbel dat Hij op grond van de offerdood van de Heere Jezus genade verleent. Wie dat aanneemt en in de Heiland gelooft, wordt ‘uit de doodscel vrijgelaten’. Hij komt in de ware vrijheid en mag dan leven tot eer van God en z’n Verlosser.

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage