Het Rechte Spoor – 2020 | Vrijdag 19 juni

De HEERE is goed, Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid. Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen.
Nahum 1 vers 7

De HEERE is goed – wat een heerlijk woord! Het tart elke beschuldiging die je soms bij de tegenstanders van het geloof kunt beluisteren. Ja, God is goed, Hij alleen! In moeilijke tijden ondersteunt Hij de Zijnen en helpt hen.

Laten we daarom onze hulp niet van mensen verwachten. Teleurstellingen zijn dan vaak het gevolg. Houd de ogen gericht op de goedheid van God. Hij maakt Zijn beloften waar. Dan zullen we Zijn genade zien, hoe overvloedig die stroomt.

Ja, God is goed. Hij beproeft Zijn kinderen niet boven vermogen. Bovendien geeft Hij de uitkomst, zodat we alles kunnen verdragen.

Als problemen opduiken, spreekt God tot ons. Hij wil ons hart bewerken en vormen. Hij richt ons ook weer op als we zijn gestruikeld. Hij is overal en doet altijd goed aan hen die op Hem vertrouwen.

Zijn goedheid heeft Hij op het hoogst bewezen door het liefste wat Hij had, Zijn eigen Zoon, naar deze duistere wereld, ja, naar het kruis te zenden.

 

Het dagboek bestellen?