Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Donderdag 18 juni

Het overkwam mij, toen ik onderweg was en omstreeks de middag Damascus naderde, dat plotseling vanuit de hemel een fel licht mij omstraalde. En ik viel op de grond.
Handelingen 22 vers 6 en 7

In de regio Pilbara in Australië zit veel ijzererts in de grond. Het mijnbedrijf BHP Billiton Ltd. heeft daar zo’n 1.000 kilometer spoor om de erts te vervoeren. Dat gebeurt in treinen tot 3 kilometer lengte. Twee jaar geleden stapte de machinist van zo’n trein uit om een controle uit te voeren. De goederentrein reed zonder hem weg: vier locomotieven en 268 wagons, maar zonder bestuurder. Na 92 kilometer liet het mijnbedrijf hem ontsporen.

God laat ook wel eens iemand ‘ontsporen’. Waarom? Soms om erger te voorkomen.

Paulus was een hater van Christus. Zijn grootste levensdoel was: zoveel mogelijk christenen uitroeien. Wat een man! God kwam hem tegen. Hij ‘vloerde’ hem. Letterlijk. Paulus lag op de grond. Was dat niet liefde van de Heere Jezus? Zo bracht Hij die christenvervolger tot inkeer. Drie dagen zat Paulus als een blinde. Wat zal hij in die tijd hebben overdacht! Het leidde hem tot bekering en tot een volledige overgave aan de Heiland.

 

Het dagboek bestellen?