Het Rechte Spoor – 2020 | Vrijdag 17 juli

Waar is de pasgeboren Koning van de Joden?
Mattheüs 2 vers 2

Koning Herodes schrok erg toen hij hoorde met welke vraag de wijzen uit het oosten naar Jeruzalem waren gekomen. Hij legde die voor aan de schriftgeleerden. Die wisten het antwoord direct, uit hun hoofd: in de stad Bethlehem in Juda. Zij haalden daartoe een tekst uit de profeet Micha aan. Of zij ook wisten dat Herodes dat alleen wilde weten om ‘een concurrent uit te schakelen’?

God heeft alles in Zijn hand. Hij kondigt sommige gebeurtenissen lang tevoren en heel nauwkeurig aan. En als Herodes dacht slim te zijn, vergiste hij zich wel erg. God zorgde ervoor dat de wijzen niet weer naar Jeruzalem kwamen, en dat Jozef en Maria met het Kind naar Egypte vluchtten. Deze almachtige God verdient het dat we Hem vertrouwen.

We leren uit deze geschiedenis ook dat hoofdkennis van de Bijbel op zich geen enkel nut heeft, als ons hart daarbij koud blijft. De vervulling van een eeuwenoude profetie liet de theologen van die tijd koud. Als we de Bijbel lezen, is het zaak dat onze harten worden aangeraakt en dat die warm worden, brandend voor onze Zaligmaker.

 

Het dagboek bestellen?