Het Rechte Spoor – 2020 | Vrijdag 14 augustus

Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die U Mij gegeven hebt, omdat U Mij hebt liefgehad vóór de grondlegging van de wereld.
Johannes 17 vers 24

De Heere Jezus wil ons in de toekomst bij Zich hebben. Dat staat vast en is heerlijk te weten. Hij heeft ons daartoe verlost uit de slavernij van satan en de zonde. We mogen daarnaar verlangen. Ook voor Hem is het een vreugde waarnaar Hij uitkijkt. Mede daarom heeft Hij het kruis verdragen.

Die plaats waar we eeuwig zullen wonen, is het huis van de Vader. Waar anders zou de Zoon zijn dan in de nabijheid van de Vader? Juist op die heerlijke plaats wil de Heere Jezus ons ook hebben. In dat eeuwige huis van de Goddelijke liefde zijn woningen voor ons.

Wat zullen we daar dan doen? Daar zullen we de Heere Jezus en Zijn heerlijkheid zien. Wat zullen we dan veel zien, alles zal volmaakt zijn! Dan hebben we reden genoeg om onze harten voor eeuwig te laten overstromen van lof en aanbidding voor Hem.

Die heerlijkheid is onbeschrijflijk. Voor ons, omdat we daar volkomen gelukkig zijn. Ook voor onze Zaligmaker, omdat Hij dan naar waarde geprezen wordt.

 

Het dagboek bestellen?