Het Rechte Spoor – 2020 | Vrijdag 13 maart

Zeker, mijn ziel is stil voor God; van Hem is mijn heil. Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting; ik zal niet al te zeer wankelen.
Psalm 62 vers 2 en 3

Tijdens ons leven op aarde hebben we maar al te vaak met onzekerheden te maken. Regelmatig zijn er moeilijkheden en onaangename dingen.

Het verlangen naar zekerheid en rust kan alleen door God worden gestild, door God Die Zich in Zijn Zoon heeft geopenbaard.

In vroegere tijden kwam God tussenbeide toen Zijn volk Israël in Egypte in slavernij leefde. Hij verloste hen uit die moeilijke omstandigheden. Hij gaf hun niet alleen de vrijheid, maar bracht hen ook in het beloofde land Kanaän.

Hij komt nu nog steeds tussenbeide, overal waar Zijn kinderen op hun levensweg vermoeid raken.

Van Hem is ons heil. Dat begint ermee dat we ons in het geloof voor Hem neerwerpen en onze schuld voor Hem erkennen. Dan mogen we schuilen achter het kruis van de Heere Jezus. God schenkt ons dan de zaligheid. We zijn behouden voor eeuwig.

Maar ook tijdens ons leven hier mogen we dan alle hulp en verlossing van Hem verwachten.

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage